Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

Magnetické prášky

.
Prevažná časť skúšania materiálov a výrobkov magnetickou práškovou metódou sa vykonáva polievacím (mokrým) spôsobom. Detekčnými prostriedkami sú suspenzie farebného alebo fluorescenčného magnetického prášku, pričom nosným médiom je olej, petrolej alebo voda - tá však musí mať ako prísady zmáčadlo, protikorózny prípravok a látku znižujúcu penivosť suspenzie. Veľkosť zrna magnetického prášku sa pohybuje cca od 1 mm do 30 mm. Viskozita suspenzie má byť v rozpätí 0,01 až 0,03 cm2 / s.
.
Suchý spôsob využíva ako detekčný prostriedok – farebný  alebo fluorescenčný prášok s väčším priemerom zrna.
.
Detekčné prostriedky v magnetických práškových metódach rozdeľujeme z hľadiska tvorby indikácie a jej hodnotenia vo viditeľnom alebo ultrafialovom svetle na :

a)   prášky farebné sú čierne, šedé alebo červenohnedé v závislosti na spôsobe výroby a druhu východiskového materiálu. Pri farebných práškoch sa vždy jedná o ich prirodzenú farbu

b)       prášky fluorescenčné Fluorescenčný koeficient b udáva intenzitu fluorescencie daného magnetického prášku. Je definovaný ako podiel jasu danej plochy, pokrytej fluorescenčným magnetickým práškom a intenzity ožiarenia čiernym svetlom                   

Magnetický prášok, za predpokladu správneho magnetovania, by mal spĺňať požiadavku ľahkej tvorby dobre viditeľných a ostro vykreslených indikácií necelistvostí materiálu. Závisí to od nasledovných vlastností :

a)       magnetické vlastnosti - prášok musí byť z feromagnetického materiálu s vysokou permeabilitou a čo najnižšou koercitívnou silou. Musí byť magneticky rovnorodý.

b)       optické vlastnosti

c)       veľkosť práškových častícpodmieňuje dobrú zistiteľnosť hlavne jemných necelistvostí. Pre suspenzie sa používajú prášky jemného zrnenia a pre suchý spôsob prášky hrubšieho zrnenia.

V praxi na rýchlu a jednoduchú klasifikáciu zvyčajne dostačuje iba údaj o strednom priemere častíc. Podľa tejto hodnoty sa moderné magnetické prášky farebné i fluorescenčné pre mokrý spôsob rozdeľujú do troch skupín :

        jemné prášky                      ds  =  3 až 8 mm

        stredné prášky                    ds  =  8 až 16 mm

        hrubé prášky                       ds  =  16 až 32 mm

                d)    chemické zloženie – východiskovými materiálmi sú:                 

1) čisté železo alebo karbonylželezo

2) oxidy železa - Fe2O3 - červený oxid železitý

                         - Fe3O4 - čierny oxid železnato železitý 

Čisté železo – tvar  ich zŕn je nepravidelne guľovitý alebo mierne pretiahnutý.

Karbonylželezo – tvar zrna je takmer ideálny guľovitý. To je však na druhej strane príčinou rýchlej sedimentácie v suspenzii. Magnetické vlastnosti oboch druhov práškov tejto prvej skupiny sú veľmi dobré a prášky sú vhodné pre suchý spôsob nanášania aj pre olejové suspenzie. Pre vodné suspenzie vhodné nie sú, pretože zvlášť pri nižšom obsahu antikoróznych prísad v suspenzii ľahko hrdzavejú a tým sa znehodnocujú. 

Prášky druhej skupiny sú vhodné pre všetky spôsoby skúšania. Ich častice vo vodných suspenziách korózii nepodliehajú. Tvar ich zŕn býva guľovitý až tyčinkovitý. Magnetické vlastnosti majú nepatrne horšie než prášky prvej skupiny.  .