Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

Měrky

.
Měrky                                                           
    
U kapilárních stejně jako u ostatních defektoskopických metod je nutné ověřit citlivost kontrolního systému, protože mezi citlivostí metody a zjistitelností vad je bezprostřední vazba. Zjistitelnost vad je však při těchto metodách ovlivňována  celou řadou dalších činitelů.
 
Deklarované fyzikální vlastnosti detekčních prostředků nestačí k tomu, aby bylo možno jednoznačně posoudit vhodnost daného zkušebního postupu i samotného prostředku. Proto je potřebné používat pomůcky, které umožňují hodnotit technologické vlastnosti detekčních prostředků porovnáním se známými prostředky, které slouží jako etalon. Porovnávací metodou potom můžeme nepřímo usuzovat zjistitelnost vad použitým způsobem zkoušení. Pomůcky, které k tomuto porovnávání používáme se nazývají kapilární měrky.
 
Kapilární měrky rozdělujeme na :
 
a)             měrky s umělou necelistvostí
b)            měrky s přirozenou necelistvostí