Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

Penetrační prostředky

Penetrační prostředky  
Kapilární metody využívají principiálně vzlínavost a smáčivost vhodných kapalin ( penetrantů ), kterými se pokryje povrch zkoušeného materiálů, aby mohl vnikat ( penetrovat ) do necelistvostí komunikujících se zkoušeným povrchem. Po ukončení vnikání do vad se z povrchu odstraní přebytečný penetrant ( otřením nebo oplachem ). Na takto vyčištěný povrch se nanese vývojka, která zabezpečí vyvzlínaní penetrantu z vad na povrch. Takto vytvořená indikace na zkušebním povrchu ( barevná nebo fluorescenční v závislosti na použitém penetrantu ) je hodnocena vizuálně.
Metoda je vhodná na zkoušení ne jen kovových materiálů, ale i glazované keramiky, skla i některých plastů.
 
Omezení PT          - je nevhodná pro porézní materiály
                             - je náročná na čištění povrchu před zkoušením
                             - penetranty mají různé stupně toxicity a různé třídy hořlavosti
                             - nevhodná pro materiály, které můžou být penetrantem poškozeny
 
Kapilární metody rozdělujeme z hlediska druhu vytvořené indikace a způsobu jejího hodnocení:
 
a)     indikace pomocí barevného penetrantu - přítomnost necelistvosti se projeví vznikem kontrastní barevné indikace (většinou červené na bílém podkladu). Tyto indikace se hodnotí za denního nebo umělého bílého světla.
b)     indikace pomoci fluorescenčního penetrantu - přítomnost necelistvosti se projeví vznikem indikace, která v ultrafialovém záření (tzv. černém světla) světélkuje, většinou žlutozeleně.
c)     indikace pomocí duálního penetrantu - přítomnost necelistvosti se projeví barevnou nebo fluorescenční indikací, podle toho jaký druh osvětlení zvolíme ( bílé nebo UV světlo).
 

Čištění

Mechanicky, kartáčem

Proudem vzduchu

Odmaštění parou

Čištění rozpouštědlem

Nanesení penetrantu

Ponoření do vany

Nátěr štětcem

Nanesením sprejem, nastříkem

Nanesením elektrostaticky

Mezi čištění

Odsávání kusem navlhčenou látky nebo houbou

Vodou navlhčeným štětcem

Omytí vodou 

Odsávání kusem látky nebo houbou s čističem 

Sušení

Osušení na vzduchu

Setření kusem látky

Vyfoukáním čistým vzduchem

Osušení horkým vzduchem

Nanesení vývojky

Ponořením do vývojky

Nanesení vývojky sprejem, nastříkáním

Elektrostatické nanesení vývojky

Nanesení suchého prášku vývojky rozprášením, vířením

Hodnocení a dokumentace

Prohlídka povrchu při osvětlení bílým světlem 500 Lux 

Když je použitý fluorescenční penetrant, postačuje intenzita 20 Lux bílého světla a UV je 1000µW/cm2

Přiložením adhezní fólie 

Fotografování 

Dokumentování pomocí videokamery