Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

Prozařování

Digitální nebo klasická radiografie ?
Z měsíce na měsíc přibývají v NDT servisní firmy, které se rozhodují zda přejít z klasické filmové radiografie s použitím filmů na záznam a tedy zpracování pomocí digitální technologie IP – fosforových paměťových desek. Je totiž jasný předpoklad, že paměťové fosforové desky se stanou dominantní technologií v radiografii v následujícím období. Dříve než menežment NDT střediska přistoupí k této změně, snaží se „zdokumentovat“ náklady na novou technologii, řešit otázku přínosu této techniky, výhodnost použití, najít důvody pro a proti k uvedení této techniky do praxe. Svým příspěvkem chceme přinést pár zajímavých informací, které jsme získali při konzultacích, při technických aplikacích našich uživatelů a dodavatelů této techniky.

 

Odkaz na pdf dokument ...

.

Digitální radiografie v praxi
Nové digitální detektory záření byly vyvinuty především pro medicínské aplikace, kde byla snaha nahradit RTG filmy. Tento trend se v současnosti objevuje i v oblasti NDT. Nové aplikace tzv. digitální radiografie při použití detektorů DDA – plochých panelových detektorů, lineárních snímačů a ohebných snímacích paměťových desek umožňují rychlejší získání RTG snímku, kratší čas zpracování, a větší dynamický rozsah než nabízí klasická filmová technika. Servisní firmy uvádějí někdy až 25% snížení expoziční doby v porovnaní s použitím RTG filmů. Digitální resp. počítačová radiografie přináší snížení ekonomických výdajů a také velmi nízké ekologické zatížení. Nové techniky nazýváme přímá radiografie a technika náhrady RTG filmů. Obrovská výhoda digitální techniky je možnost počítačového zpracování obrazu a jeho interpretací. Tyto systémy potom můžou optimalizovat způsob detekce trhlin, jejich hloubku a měření jejich rozměrů. Pro sériovou výrobu je již možné použit automatizovanou detekci vad, měření rozměrů. Další rozvoj bude orientovaný především na zavedení počítačové tomografie u NDT aplikacích.

 

Odkaz na pdf dokument ...

.