Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

Měření vířivými proudy

Sonda vířivých proudů typu– X / X-array probe/ použití a aplikace
Pro detekci vad trubek parogenerátoru se od šedesátých let používají převážně vířivoproudé sondy typu “bobbin“ a k nim se v osmdesátých letech přidalo i použití rotačních sond. U rotačních sond jednotlivá cívka rotuje v rozsahu 360 st. a zároveň je zasouvána v podélné ose rychlostí posuvu cca 2,5 až 15,3 mm/sek. Při této rychlosti je spolehlivě skenovaný celý povrch a je spolehlivě lokalizovaná vada. Technologie rotačních sond nahradila v některých případech použití sondy typu “bobbin” protože byla schopná charakterizovat morfologii vady.
S prodlužující se dobou používání parogenerátoru vzrůstá i počet vzniku degradací v materiálu což klade nároky na inspekční organizace, aby zkrátili dobu kontroly, zvýšili přesnost měření, snížili náklady na kontrolu. Z tohoto důvodu je náhrada rotačních vířivoproudých sond velmi zajímavá. Nová vířivoproudá X-sonda – založená na principu pole cívek, kde mechanická rotace cívky je nahrazována elektronickou rotací pole cívek, se jeví jako velmi výhodným a inovativním krok. Táto sonda byla vyvinutá ve spolupráci firem AECL ( Atomic Energy of Canada), EDF (Electricité de France), NEL (Nuclear Enginering of Japan) a R/D Tech Québec.

 

Odkaz na pdf dokument ...