Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

Vířivoproudé přístroje


Přístroje pro manuální zkoušení
Tyto vířivoproudé přístroje jsou určeny především pro kontrolu povrchových a podpovrchových vad.  Nízká hmotnost a jednoduché ovládání představují výhodné řešení pro mnohé aplikace vyžadující rychlou kontrolu materiálu který podléhá koroznímu úbytku tloušťky stěny, vzniku únavových trhlin ve vodivých materiálech. Přístroje, podle stupně výbavy, mají možnost zjišťovat chybové indikace při použití více měřících frekvencí, odhalit hloubku trhlin, tloušťku povlaků, zjišťovat korozi nebo měřit vodivost vzorků. 
Kontrolní systémy trubek
Technika vířivých proudů patří mezi bezkontaktní zkušební metody, používá se nejčastěji na kontrolu  neferomagnetických trubek a profilů. Metoda detekuje a určuje velikost nehomogenit jako jsou koroze, zeslabení stěny, otlaky, pitingy, trhliny a pod.
 Metodika RFT / vzdálených polí / Umožňuje provádět kontrolu trubek z feromagnetických materiálů jako jsou uhlíkaté a feritické oceli:
Metoda vzdálených polí / RFT / detekuje zeslabení tloušťky stěn způsobenou korozí, erozí a pod.
Metoda magnetických rozptylových toků / MFL / pomáhá detekovat zeslabení tloušťky stěn a výrazné ostré defekty jako pitingy, drážky-vruby, obvodové trhliny. 
Zkušební linky
V průmyslové výrobě je mnohdy nutné aplikovat kontrolu přímo ve výrobních linkách. Metoda vířivých proudů umožňuje odhalovat povrchové  necelistvosti - trhliny, praskliny, otlaky, zeslabená tloušťky stěny a pod u různých výrobků jako jsou tyče, profily, odlitky, plechy především  pro automobilový,  letecký a petrochemický průmysl. Kontrolní systémy jsou projektovány podle zadání s ohledem na požadavky zákazníka ( citlivost zkušebního systému, rychlost produkce atd.
 

Sondy
K vířivoproudým  přístrojům nabízíme velmi širokou škálu klasických vnitřních ET / bobin / sond, příložných nebo průchozích sond. V naší nabídce je několik stovek  typů sond různých průměrů a frekvencí, v provedeních: bobbin, pancake, RFEC, BIAS, MFL, multisystémové  sondy, tužkové sondy, array plošné skenovací sondy.
V případě potřeby jsme schopni zajistit sondy podle požadavků zákazníka s ohledem na kontrolní systém a požadovanou citlivost zkoušení.

 

Měrky a příslušenství 
Ke kontrole  vířivými proudy neodmyslitelně patří různé příslušenství jako jsou kalibrační měrky, vzorky, normály pro kontrolu vodivosti,  redukce pro připojení sond k přístroji a jiné příslušenství ...

Kontrolní systémy pro energetiku
V oblasti klasické a  jaderné energetiky je enormně zvyšováno použití techniky vířivých proudů, protože jde o bezkontaktní metodiku zkoušení s vysokou citlivostí. V oblasti zkoušení reaktorů a parogenerátorů jsou vířivoproudé přístroje součástí velkých skenovacích systémů, pracujících v kombinaci s manipulátory, roboty a výkonnou technikou pro analýzu nasnímaných dát.