Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

MIZ 21B

Popis: Moderní vířivoproudý přístroj s možností dvou frekvenčního mixu.
Výrobce: Zetec

   Tento přístroj je vhodný na zjišťování trhlin, koroze, teplotní poškození a pod. MIZ 21B má standardní možnost potlačení nežádoucích signálů dvou frekvenčním mixem a možností číslicového měření vodivosti. MIZ 21B má několik různých módů zobrazení dat. V přístroji je možné zvolit zobrazení XY impedanční roviny, zobrazení amplitudy signálu sloupcovým ukazatelem tzv. bargraf, zobrazení v časového průběhu signálu v spouštěného automaticky nebo externím signálem, zobrazení C-scanu.
    Pro rychlou analýzu je při dvou frekvenčním módu možné naraz zobrazit XY rovinu i časový průběh. nebo je možno najednou zobrazit referenční signál a právě měřený signál. Dvou frekvenční mix umožňuje potlačit nežádoucí signály, a tak snadněji zjišťovat a vyhodnocovat vady. Na obrazovce si můžete digitálně označit až 10 bodů.  Přístroj si je schopný zapamatovat a reprodukovat průběh signálu délky až 8 sek. Pomocí rotačního scanneru je možné zobrazit tzv.C-scan, což se využívá při zkoušení otvorů.MIZ 21B umožňuje uložit a zpětně vyvolat až 50 zkušebních konfigurací.   

                a)                                                b)                                                c)                                              d)
Příklady použití MIZ 21B  
 
a)             Zjišťování trhlin v přechodu do válcové plochy na disku podvozkového kola speciálními (Bead Seat) dotykovými tvarově upravenými sondami Zetec . Celá oblast se vyzkouší na jedno potažení sondy po obvodu disku. Pro každý typ kola se použije jiný typ sondy.

b)    Zkoušení nýtovaných spojů- zjišťování trhlin vycházejících z otvoru pro nýty sondami typu sliding probe. Široký rozsah frekvencí 1 - 100 kHz těchto sond umožňuje zjišťovat i trhliny v druhé vrstvě, t.j. nejen na vrchním plechu.

c)    C-scan při zkoušení otvoru na vady typu trhlina. C-scan znázorňuje rozvinutý válcový povrch otvoru. Při zkoušení snímač umístněný v rotačním scanneru s indexovaným pohybem ve směru osy otvoru. Každá linie C -scanu představuje jednu otáčku sondy t.j. 0 – 360 stupňů. Při posuvu po každé otáčce se snímač posune ve směru osy o jeden krok a začne se zapisovat nová linie    C-scanu. Takto vzniká pseudo 3D zobrazení zkoušeného povrchu, umožňující zobrazit délku trhliny v otvoru.
 
d)    MIZ 21B i MIZ 21SR umožňující zobrazit odezvu sondy na referenční měrce  i zkoušeném kuse při různých frekvencích, což pomáhá při výběru optimální zkušební frekvence pro danou aplikaci
Otázka k produktu:
Kontakt: