Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

searching


 
 

MIZ 21SR

Description: První integrovaný přístroj – vířivoproudý systém a bondtestr v jednom kompaktním celku
Producer: Zetec

   Tímto ručním přístrojem můžete zkoušet metodou vířivých proudů i metodou akustické impedance. Jako bondtestr může pracovat v modu sondicator nebo metodou rezonanční. Vířivoproudý systém MIZ 21 SR  umožňuje měřit i vodivost a tloušťku povrchové vrstvy v širokým rozsahu frekvencí od 60kHz do 480 kHz. Vysoké zesílení kombinované se synchronní demodulací potlačující šum řadí přístroj mezi špičkové zařízení pokud jde o poměr signálu k šumu.16 bitový A-D převodník a vysoké zesílení analogových obvodů přístroje maximalizuje citlivost a schopnost rozlišování signálu.
   Frekvenční rozsah 50Hz – 8MHz při zkoušení vířivými proudy umožňuje použití pro široký rozsah aplikací. Obvody buzení sond a  zesílení jsou programovatelné, tedy přístroj je schopný pracovat s velkou škálou sond různé konfigurace.
   Na potlačení rušivých signálů jako např. Lift – off efektu, kolísání signálu při zjišťování trhlin v otvorech a pod., má přístroj 3 typy filtrů (horní propust, dolní propust a pásmový) odpovídající standardním průmyslovým konvencím. Zobrazení signálů je možné v impedanční rovině XY, dále jako v závislosti složky Y na čase Y(t), nebo v tzv. C -scanu.
   Naměřené signály a parametry je možno uložit do interní paměti přístroji a pomocí sériového rozhraní přenést do externího počítače.
Přístroj je zabudovaný do odolné hliníkové skřínky.    
   Ovládání obou systémů je prováděno na jedné klávesnici přístroje. Menu je jednoduché a dovoluje lehký přístup ke všem funkcím a nastaveným zkušebním parametrům. Vysoce kontrastní display (240x320 pixel) má výbornou rozlišitelnost a čitatelnost při denním osvětlení i při práci v interiéru a to i při teplotě pod bodem mrazu. Napájení NiMH akumulátory, dovoluje pracovat 12 hodin bez podsvícení obrazovky resp. 9 hodin s podsvícenou obrazovkou.    
   Akumulátory je možno do plné kapacity dobít cca za dvě hodiny. Přístrojová skřínka má řemínky na zápěstí po obou stranách, tedy je možné ji držet v pravé i levé ruce.

                       a)                                                        b)                                                               c)
                     
Příklady použití MIZ 21 SR při zkoušení  metodou vířivých proudů
 
a) zjišťování trhlin v blízkosti hran otvorů stíněnou sondou.
 
b) zjišťování korozního poškození ve vícevrstvých spojích je jednou z nejnáročnějších aplikací, kde na signál má velký vliv konstrukční řešení spoje. MIZ 21SR a MIZ 21B mají jednak dostatečný výkon na průnik vířivých proudů i do spodních vrstev a možnost dvoufrekvenčního mixu na potlačení irelevantních signálů způsobených konstrukčním řešením spoje.
 
c) měření vodivosti umožňuje odhalit poškození přehřátím materiálu. Sondy na měření vodivosti pracují v širokém rozsahu frekvencí 50kHz – 500kHz a mají průměr 1/4 nebo 3/8 palce. Zkoušení  vodivostí je také možné měřit tloušťky nevodivé vrstvy (např.nátěru) na kovovém povrchu.


                           a)                                                                     b)

Příklad použití MIZ 21SR při zkoušení akustickou metodou
 
a) Zobrazení signálu při zkoušení v módu Sondicator v rovině XY i Y(t) . Po zmrazení signálu na obrazovce klávesou hold se posledních 8 sek průběhu uloží do paměti.  Následně je z průběhu Y(t) možné pomocí brány vybrat požadovaný úsek signálu a zobrazit ho v rovině XY.    
 
b) Nespojené vrstvy se dobře indikují rezonanční metodou. Před samotným měřením se přístroj nastaví ( nakalibruje) na stupňové měrce přičemž se zaznamená poloha bodu na obrazovce pro každou tloušťky měrky. Potom se sonda přiloží na zkoušené místo a podle pozice bodu, v kterém se signál na obrazovce ustáli a určí se tloušťka v daném místě.  
Question to product:
Contact: