Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

searching


 
 

Ultrazvukové měrky

Kalibrací se obecně myslí činnost spojená s ověřením přesnosti měřícího zařízení. V prvé řadě musí být kalibrována elektronická část ultrazvukového zařízení, aby byla jistota, že zařízení pracuje správně. Tato operace se zpravidla provádí i u výrobce.

Další formou kalibrace je tzv. uživatelská kalibrace, kterou provádí obsluha přístroje a jde v podstatě o ověření správné funkce nastavovacích prvků a zobrazení. Sem patří např. ověření linearity časové základny, zobrazitelného dynamického rozsahu v dB  a pod. Tato činnost se provádí opakovaně v delších  časových intervalech a jejím účelem je zjistit, jestli zkušební systém pracuje správně a nenastaly žádné změny vyžadují opravu u výrobce zařízení. Kalibrace se provádí zpravidla pomocí  měrek, např. K1, IIW,  ASME, atd.  pomocí postupů uvedenými v normách. Poslední formou kalibrace je nastavení konfigurace zkušebního systému, který je právě vyžadován pro danou aplikaci ultrazvukového zkušení. Tuto činnost vykonává obsluha před vlastní zkouškou a někdy i v době zkoušky. V podstatě jde o nastavení zkušební citlivosti, nastavení rozsahu časové základny, ověření úhlu a bodu výstupu ultrazvukového svazku. Kalibrace se provádí opět pomocí měrek obsahujících umělé defekty, přičemž postup je závislý na konkrétní zkušební úloze a vždy je opsán ve zkušebním postupu, či instrukci.
 
Měrky
Pro měrky používané v ultrazvukové defektoskopii platí zásada, že mají být vyhotoveny z materiálů stejných akustických vlastností jako zkoušený  materiál. Protože ocel je nejčastějším konstrukčním materiálem, v praxi je možno se setkat výlučně s měrkami vyrobenými z feritické oceli. V závislosti na účelu použití mají měrky různý tvar, různou velikost a různé umělé defekty. Umělé defekty by měly být napodobeninou reálných defektů, avšak tuto podmínku mnohdy není jednoduché splnit. Ve většině případů mají umělé defekty tvar bočních válcových vývrtů nebo vývrtů s plochým dnem, případně drážek pravoúhlého průřezu. Tyto umělé defekty jsou lepšími reflektory ultrazvukových vln jako reálné materiálové defekty, a tak dávají větší odrazová echa než reálné vady podobných rozměrů. Výroba měrek s „realistickými“ defekty by byla velmi drahá,  proto může ultrazvukař v praxi udělat jen více méně kvalifikovaný odhad skutečných rozměrů reálné vady.

Měrka K1
Description: Měrka K1 je určena pro kalibraci rozsahu časové základny sond podélných a příčných vln, ověření bodu výstupu a úhlu lomu úhlových sond. Dále je určena pro ověření citlivosti podélných a příčných vln, rozlišovací schopnosti přímých sond a kontrolu horizontální linearity přístroje. Základní rozměry: 300 x 100 x 25 mm, rádius: R100 Boční vývrty: ∅50 a ∅1.5 mm
Měrka K2
Description: Měrka K2 je určena pro kalibraci rozsahu časové základny sond podélných a příčných vln, ověření bodu výstupu a úhlu lomu úhlových sond. Dále je určena pro ověření citlivosti podélných a příčných vln. Základní rozměry: 75 mm, R25, R50, tl. 12.5 nebo 25 mm Boční vývrt: ∅5 mm