Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

MIZ 21R

Popis: Ruční bondtestr MIZ 21R je nejmenší a nejlehčí bondtestr schopný vykonávat stejné měření jako větší stolní přístroje, přičemž je cenově výhodnější a snadněji se používá.
Výrobce: Zetec

   Přístroj MIZ 21R je schopný zjišťovat impaktní poškození, delaminace a jiné anomálie voštinových konstrukcí a kompozitních materiálů používaných v letectví. Díky zvýšené citlivosti je zjišťování vad při zkoušení přesnější. Umožňuje pracovat v tzv. módu Sondicator, kdy se vyhodnocuje přechod ultrazvuku zkoušenou oblast materiálu nebo v rezonančním módu, kde se v podstatě měří akustická impedance a zjišťuje rezonanční frekvence v místě přiložení sondy. Oba módy mají původ v ultrazvukovém zkoušení, ale na rozdíl od  standardních ultrazvukových defektoskopů nepoužívají frekvence řádově v MHz ale podstatně nižší a to od 0.5 kHz do 500 kHz a nepotřebují žádnou kapalnou vazbu, tedy jde o suchou metodu. 
   V obou módech je citlivost MIZ 21 R  větší než u mnohých stolních bond testerů. Display přístroje má vynikající kontrast a výbornou čitelnost. Přístroj umožňuje úschovu až 40 zkušebních konfigurací (20 pro Sondicator mód a 20 pro rezonanční mód). V módu Sondicator je možné zjišťovat delaminace v kompozitních materiálech a lepených spojích typu kov-kov. V rezonančním módu se dají vykonat specifické testy zjišťující přechod zvuku sekcí kompozitu nebo identifikující, která vrstva je „odlepená“. Široký frekvenční rozsah přístroje je vhodný pro velké množství aplikací a dovoluje připojit různé sondy.
   V módu Sondicator se používá  sonda s dvěmi piezoelektrickými měniči. Jeden pracuje jako vysílač, druhý jako přijímač. Jestliže není zkoušený materiál poškozený, zvukové vlny přejdou z vysílače  do příjmače materiálu určitou cestou za určitý čas. Každá delaminace nebo nespojení vrstev  materiálu v zkoušené oblasti ovlivní přenos energie zvukové vlny od vysílače do prijímače. Sodicator využívá RF zobrazení signálu, z kterého se následně pomocí brány vybere časový okamžik v kterém se sleduje fáze a výchylka signálu. Ty se potom konvertorují do zobrazení XY. Z průběh signálu v rovině XY dokáže zkoušený operátor odhadnout polohu a velikost poškození
Otázka k produktu:
Kontakt: